Taustani

Pohjakoulutukseni on kaupallinen, mutta olen ollut mukana vahvistavasssa parisuhdetyössä vuodesta 1998. Taustani on siis vertaisohjaaja pohjainen, mutta olen sittemmin hankkinut psykologista sekä muuta ihmissuhdetyöhön liittyvää koulutusta.

Vertaisohjaajana olen suorittanut erilaisia parisuhdeohjaajakursseja, kuten Virtaa Välillämme, Vuorovaikutustaidot parisuhteessa, Parisuhteen Palikat, Rikasta Minua, Tahdolla ja taidolla, Sylikkäin ja Solmuja Suhteessa -ohjaajakoulutukset. Lisäksi olen saanut myös  Fisher-eroseminaariohjaaja koulutuksen. Pystyn hyödyntämään näiden menetelmien työkaluja myös työskentelyssä yhden parin kanssa.

Solmuja Suhteessa –ryhmänohjaajana olen toiminut vuodesta 2007 alkaen ja kouluttauduttuani saman meto­din parineuvojaksi vuonna 2009 aloi­tin työskentelyn yksittäisten parien kanssa.

Tunnetaidot ovat keskeinen osa osaamistani ja lisäksi olen opiskellut Tunnekeskeistä pariterapiaa.

Seksuaalineuvojaksi valmistuin 2016 ja seksuaaliterapeutiksi 2018.

Valmistuin logoterapiaohjaajaksi vuonna 2020. Käytän myös logoterapeuttisia työkaluja työskentelyssäni ja järjestän logoterapeuttisia ryhmiä.

Toimin kouluttajana ja luennoitisijana hyvinvointiin liittyvissä alueissa ja erityisesti ihmissuhteissiin liittyvillä alueilla, sekusaalisuuteen liittyvät luennot ja työpajat ovat yksi vahvuuksistani.

Lisäksi omaan kristillisen sielunhoitoterapeutin koulutuksen. Valmistuin vuonna 2012.