Solmuja Parisuhteessa

Solmuja parisuhteessa -neuvonta on tarkoitettu vaikeassa tilanteessa oleville pariskunnille. Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa, joiden käsittely muodostaa ristiriidan ratkaisuprosessin. Ensin keskitytään tarkastelemaan kriisin taustaa: miten tähän on tultu? Kun ymmärretään sekä yhteinen historia että tämä hetki, voidaan paremmin tunnistaa toiveita, unelmia ja tarpeita. Tämän tiedon pohjalta on mahdollista löytää yhteinen tavoite, jota kohti kuljetaan – yhdessä tai erikseen.

Solmuja parisuhteessa® -tapaamiset koostuvat keskustelusta, yksilötehtävistä sekä joistakin toiminnallisista harjoituksista. Neuvojan tehtävänä on tukea pariskunnan vuorovaikutustaitojen kehittämistä, niin että kuuntelu ja itseilmaisu helpottuvat. Solmutilanteen selvittäminen vaatii myös neuvontatapaamisten välistä työskentelyä kotona.

Solmuja parisuhteessa -kurssit noudattavat samoja periaatteita kuin neuvonta. Kyseessä on ryhmätyöskentely, johon otetaan mukaan enintään 4 pariskuntaa kerrallaan. Seuraavan kurssin ajankohta vielä avoin.