Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia

Mitä seksuaalineuvonta on?

Seksuaalineuvoja luo turvallisen ilmapiirin, jossa käsitellään asiakkaan seksuaalisuuteen liittyvää pulmatilannetta. Seksuaalineuvonnan tarpeen ja tavoitteen määrittelee ensisijaisesti asiakas. Neuvonta on asiakkaan yksilöllistä, luottamuksellista seksuaaliongelmien kohtaamista ja hoitamista.

Seksuaalineuvoja ei ole auktoriteetti, joka ratkaisee ongelmat vaan hän on läsnä ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa hän hakee ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa.

Seksuaalineuvonta käsittää 2–5 tapaamiskertaa. Neuvontaprosessiin sisältyy aloitus-, työskentely- ja lopetusvaihe.

Mitä Seksuaaliterapia on?

Seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat elämässä monet asiat kuten henkilöhistoria, elämäntilanne ja yhteiskunta. Seksuaalisuus ei ole samanlaista koko elämän ajan, se muuttuu ja mukautuu elämäntilanteen ja ikäkauden mukaan. Seksuaalisuus on parhaimmillaan positiivinen voimavara joka vaikuttaa jokaiseen ihmisen hyvinvoinnin osa-alueeseen.

Seksuaaliterapiassa tarkastellaan seksin, seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja läheisyyden kysymyksiä kokonaisvaltaisesti, tutkitaan elämäntilannetta ja pyritään ymmärtämään ongelmien ja lukkokohtien syitä. Tavoitteena on tukea asiakkaan itsetuntemusta sekä voimavaroja ja antaa välineitä mielekkääseen muutokseen. Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin tai kaksin.

Seksuaalterapiaprosessille asetetaan tavoitteet ja prosessin pituuteen vaikuttaa monet asiat.