Sielunhoitoterapia

Työskentelyssäni käytän sekä terapian että sielunhoidon välineitä. Hoidon tavoitteena on, että hoidettava voi  parantua niistä asioista, jotka hänen elämäänsä vaikeuttavat.

Työs­kentelyssäni huomioin ohjattavani psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. Työs­kentelyni on pääasiassa kuuntelemista, keskustelua ja rukousta. Terapiassa etenen oh­jattavan eh­doil­la ja hänen tarpeistaan käsin.

Ensimmäinen tapaaminen on lähinnä tutustumista ja tilanteen kartoitusta. Samalla kerron toiminta- ja työskentelytavoistani, minkä jälkeen asiakas päättää, haluaako jatkaa kanssani työskentelyä. Mietimme asiak­kaan kanssa ensimmäi­sillä tapaamiskerroilla ta­voit­teita ja asioita, joita hän katsoo tar­peelliseksi käydä lävitse. Alkukartoituk­sen jälkeen sovitaan ta­paa­mismäärästä, joka on aluksi tilanteesta riippuen 4-6 tapaamista.

Oma arvopohjani vuoksi sanoudun irti sellaisista eheytyshoidoista, jotka liittyvät ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen tai seksuaalisuuden ilmentämiseen.

Järjestän myös sielunhoitoterapiaan liittyviä kursseja.