Psyykkinen valmennus

Mitä on psyykkinen valmennus?

Edelleen psyykkinen valmennus usein liitetään urheiluun liittyväksi valmennukseksi ja sitä se onkin, mutta se on myös laajemmin ihmisen kokonaisuuden hallintaa erilaisissa psyykkisissä osa-alueissa ja liittyy vahvasti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joka tarkoittaa sitä, että ihmismieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa. Tasapainoinen mieli ja elämän asenne auttavat kehon terveyden sekä tasapainon hallinnassa ja myös niin, että terve ja tasapainoinen keho auttaa mielen hallinnassa.

Ratkaisukeskeisessä psyykkisessä valmennuksessa keskitytään muutokseen.

Pyykkinen valmennussuhde on

 • Ammatillinen vuorovaikutussuhde asiakkaan määrittämien muutostoiveiden edesauttamiseksi
 • Psyykkisten taitojen harjoittelemista
 • Vapaaehtoisuuteen perustuva valmennussuhde
 • Valmistautumista vaativaksi koettuun itselle tärkeään suoritukseen tai tehtävään tai tilanteeseen

Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus on

 • Ratkaisukeskeisen valmennusprosessin soveltamista
 • Tavoitteellista muutostyöskentelyä yksilön tai yhteisön itsensä asettamien toiveiden suuntaan
 • Erilaisten psyykkisten esteiden kanssa työskentelemistä asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti
 • Mahdollisuuksien etsimistä haastaviin tilanteisiin
 • Asiakkaan omien vahvuuksien hyödyntämistä

Psyykkinen valmennus toimii mm. seuraavissa osa-alueissa

 • Tavoitteellisen toiminnan suoriutumista estävien psyykkisten ongelmien ratkaisemisessa (esim. esiintymis-/kilpailujännitys, stressi, pelot, pettymykset yms.)
 • Keskittymisen tukemisessa
 • Itsensä johtamisen kehittämisessä (psyykkisten voimavarojen vahvistamisessa)
 • Tavoitteelliseen vaativaan suoriutumiseen valmentautumisessa
 • Elämäntapamuutoksissa
 • Motivoitumiskysymyksissä
 • Elämän kokonaisuuden selkiyttämisessä

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa keskitytään
onnistuneen muutoksen löytämiseen.