Yksilöterapia

Sana terapia tarkoittaa paranemista eli terapiassa on pyrkimys korjata terveysongelma. Alun perin kyse on siis ollut lääketieteellisestä hoitamisesta. Nykyään terapia mielletään useimmiten mielen asioiden hoitamiseksi.

Yksilöterapia poikkeaa psyykkisestä valmennuksesta siten, että työskentelemme terapeuttisin työkaluin ja työskentelymuodoin ratkaistaksemme tai poistaaksemme asian tai ongelman, joka vaikuttaa haittaavasti elämääsi. Suurta eroa ei valmennuksella ja terapailla ole.

Tarkoitus on poistaa elämääsi haittaava asia ja terapeuttisessa työskentelyssä menemme myös historiaan ja etsimme sieltä asioita, jotka ovat vaikuttaneet tilanteen syntyyn. Terapiatyöskentelyssä työstetään myös jo lapsena oppimiamme toimintamalleja ja etsitään uusia toimintatapoja. Usein työskentelyssä paneudutaan omien rajojen asettamiseen, haitallisten toimintamallien esiintuomiseen ja niistä irti päästämiseen.

Yksilöterapiassa voidaan hoitaa monia eri asioita ja pitkälle myös samoja kuin valmennuksessa, mutta työkalut ovat hivenen toiset. Hoidettavia asioita ovat mm:

  • masennut ja uupumus
  • unettomuus
  • oma rajattomuus, kyvyttömyys sanoa ei
  • isot elämänmuutokset
  • erilaiset addiktiot
  • häpeä ja aiheeton syyllisyys
  • ja monia muita elämän asioita

Hae sivustolta

Haku: