Vuorovaikutustaidot parisuhteessa

Kurssilla opetellaan puhumiseen, kuuntelemiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja. Ei siis selvitellä suhteen asioita

Tällä kurssilla keskitytään ensisijaisesti taitojen opiskeluun, ei asioiden selvittämiseen.

 • Kuinka kuuntelen toista?
 • Miten ilmaisen itseäni?
 • Mitä on riitely?
 • Miten tunteet vaikuttavat vuorovaikutustilanteessa?
 • Voiko ristiriitoja ratkaista luovasti?

Kaikkia vuorovaikutustaitoja kannattaa kehittää ja opetella. Miksi?

 • Päätösten teko helpottuu, kun osataan puhua ja kuunnella sujuvammin
 • Väärinymmärrykset vähenevät. Parisuhteessa elää kaksi sielunmaisemaltaan erilaista ihmistä; se haastaa etsimään todellista ymmärrystä.
 • Saa uusia tapoja ja malleja ilmaista myös omaa tunnemaailmaansa. Ja parisuhteen ydinhän on nimenomaan kahden ihmisen tunnesuhteessa.
 • Muuttamalla tapaa puhua ja kuunnella toista ja itseä tukee automaattisesti omaa ja toisen omanarvontuntoa. Suhteen läheisyyden eteen työn tekeminen on tällöin kiinni myös hyvin pienistä suurista asioista
 • Itsetuntemus lisääntyy, kun tulee tietoisemmaksi omasta tavastaan puhua ja kuunnella sekä siitä, millaisia asenteita nämä tavat välittävät sekä itselle että toiselle.
 • Opiskelu ei jää oivaltamisen varaan, vaan taitoja voi harjoitella käytännössä.

Huomioithan sen, ettei kurssi sovellu kriisissä olevalle suhteelle.
Kriisitilanteessa Solmuja parisuhteessa kurssi on oikea vaihtoehto.

Seuraava kurssi järjestetään todennäköisesti syksyllä 2019.